Nezařazené

„Pípáky“ zachraňují životy v lavinách

Výrobky společnosti Pieps se staly synonymem pro moderní záchranné systémy postižených v lavinách. Všem obdobným výrobkům, všech výrobců se neřekne jinak než „Pípák“. Možná to je dáno i díky charakteristickému zvuku co při své práci vydávají. Elektronické vyhledávače totiž opravdu pípají.
lavina na mount everest
Ale nenechte se mýlit. Elektronika je jen jednou částí balíku záchranářského vybavení. To tvoří také skládací sonda a lopatka. Sonda slouží k přesné lokalizaci postiženého a také k odhadu vrstvy sněhu, ve kterém je zasypaný. Bez lopaty by se jen těžko vyhrabával.
Ale vraťme se k pípákům. Jde svým způsobem o klasické vysílačky. Jenže komunikují samy se sebou. Pokud jde nějaká výprava do hor, je důležité, aby pípáky měli všichni členové skupiny. Ještě před vstupem do míst, které hrozí potenciálním nebezpečím pádu lavin, si všichni členové skupiny nastaví své přístroje do funkce „Vysílání“. Každý z těchto přístrojů od této chvíle začíná vysílat signál. Funguje to v tomto okamžiku obdobně jako maják, který vysílá signál lodím, že jsou blízko pevniny.
Předpokládejme, že naší skupinu postihne neštěstí a nějaká část členů zůstane zasypaná lavinou. Co se začne dít? Ještě v průběhu pádu laviny si členové, kteří nebyli strženi lavinou, snaží zapamatovat místa, kde své kolegy viděli naposledy. V okamžiku kdy jim zmizí z očí, přepínají pípáky na pozici „Příjem“.
utržená lavina
Přístroje zachytí signál z vysílaček, které jsou nyní pod sněhem. Na displayi zobrazí přibližnou vzdálenost zasypané vysílačky a směr, kterým leží. Aby se záchranář nemusel stále pozorovat přístroj, ten mu hlasitým tónem (pípáním) signalizuje, zda postupuje správným směrem. Mění totiž frekvenci pípání. Čím blíže se zasypaný člověk s přístrojem nachází, tím rychlejší frekvencí přístroj pípá. Pokud se záchranář postaví přímo nad postiženého, pípák hlásí tuto skutečnost nepřerušovaným tónem.  Na displayi se pak objeví informace o přibližné hloubce postiženého. Nyní tedy přijdou na řadu klasické sondy a následně lopaty.
Pípáky razantně zrychlily vyhledání zasypaného. Čas je totiž nejdůležitější faktor. Dlouhodobou záchranářskou činností se přišlo na to, že po uplynutí 15. minut rapidně klesají šance na přežití zasypaného v lavině.
Pípáky se neustále zdokonalují a stále se pracuje na jejich vylepšeních. Jsou vybavovány dalšími a dalšími funkcemi. Jednu věc, však v dohledné době potlačit nedovedou. Lidskou hloupost a sklon k riskování.